Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση

Δείτε περισσότερα
40
https://go.prosvasis.com/pricing/
https://www.anaconda.gr/gallery/anaconda-ilektronika-vivlia-aade/
https://www.arbitrans.gr/
https://www.pim.gr/phocadownload/Synergasia/e-newspaper/e-newspaper-2020-07.pdf
https://www.union.gr

Νόμοι - Άρθρα - Αποφάσεις

Δείτε περισσότερα
40
https://www.pwc.com/gr/el/academy.html?WT.mc_id=th1606_1
https://www.union.gr
https://www.pwc.com/gr/el/academy.html?WT.mc_id=th1606_1

Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Υπενθυμίσεις

Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Δικαστικά - Φορονομικά

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις

Πρακτικά θέματα για νέους λογιστές

https://gdprsmart.gr/
https://dz.aueb.gr/el/static/programmata-katartisis-logistwn-opa

Φορολογία Εισοδήματος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Φ.Π.Α.

Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα - Όλες οι λεπτομέρειες για την χορήγηση της αναστολής

Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα - Όλες οι λεπτομέρειες για την χορήγηση της αναστολής

25 - 01 - 2020

Με την απόφαση Α.1012/2020 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης της αναστολής καθώς το έντυπο της αίτησης καθώς και τα λοιπά υποδείγματα για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης. Με την απόφαση Α.1013/2020 ορίζεται η διαδικασία διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ

Κ.Φ.Δ.

Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ)

Εργατικά

Ασφαλιστικά (ΕΦΚΑ - επικουρικά)

Διάφορα

Θέματα Forum

Σεμινάρια

https://gdprsmart.gr/
https://dz.aueb.gr/el/static/programmata-katartisis-logistwn-opa